Het talentenDNA

Het talentenDNA

Kan er een match gemaakt worden tussen jouw talenten en de specifieke kenmerken van een job ?

Ja, sinds kort is dat mogelijk! Verdere analyses (i.s.m. de Universiteit Antwerpen) op de sinds 10 jaar verzamelde data van het Talentenpaspoort tonen aan dat iedere job kenmerkende talenten-scores heeft.

Zo vormt het talentenDNA een empirische referentie om te bepalen in welke mate het natuurlijke potentieel van een persoon past bij een job. Een disruptieve aanpak van (zij)instroom en loopbaanontwikkeling.

Recruteren op basis van talenten i.p.v.
diploma’s en competenties.