Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching

Team begeleiding

Op sommige momenten is het handig om over een externe begeleider te beschikken die het team door een proces helpt :

 • Wanneer het team wel beschikt over de nodige doelen en plannen, maar de medewerkers als persoon en als team hun weg nog moeten vinden in al deze veranderingen.
 • Wanneer het team wel veel inhoudelijke kennis heeft maar geen ervaring met het proces (bv strategie bepaling)
 • Wanneer er interne ‘spanningen’ bestaan.
 • Wanneer een team niet optimaal functioneert en iedereen elkaar met de vinger wijst.
 • Om het team inzicht te geven in zijn ‘team dynamica’ vanuit een neutrale observatie.

Individuele coaching

Individuele coaching is een efficiënte vorm van begeleiding in verschillende situaties :

 • Wanneer er een specifiek (accuut) probleem is in het functioneren.
 • Wanneer de persoon al opleiding(en) heeft gevolgd maar zich toch nog verder wil bekwamen.
 • Wanneer de persoon wel de kennis en de vaardigheden heeft maar deze blijkbaar toch niet inzet.

Voorbeelden:

 • Conflict tussen de teamleider en zijn team
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Zich voorbereiden op een erg belangrijke presentatie
 • Nood hebben aan een klankbord om ideeën te toetsen
 • Loopbaan oriëntatie